JALAL ALWAN de professional, de kunstwereld en de kunstmarkt

25 mei 2015

De laatste Blog in de lente gaat over Jalal als professioneel kunstenaar, de kunstwereld en de toegang tot de kunstmarkt.

Professional  Kunstwereld Kunstmarkt

De biografie van Jalal getuigt van zijn professionele kunstenaarschap. Opgeleid aan de University van Baghdad of fine arts in de moderne en hedendaagse avant garde kunsten. Hij koos liever voor vrije kunstenaar in ballingschap dan te werken voor het Iraakse regime. Hij is een vakman in het gebruik van materialen en technieken en weet dit te combineren met zijn bijzondere creatieve vermogen.  Hij tilt de inhoud van zijn werk op een universeel nivo. Niet alleen door de abstractie maar ook door het direct en peroonlijk aanspreken van de kijker. Misschien is dit laatste wel het meest waardevolle van zijn werk.

De kunstwereld bestaat uit allerlei sociale processen en instituties die definieren wat kunst is. Het moderne materiekunstige werk van Jalal sluit voor wat betreft zijn kunststijl aan bij de moderne en hedendaagse kunststromingen. De thema's in zijn werk en de wereld waarin hij in ballingschap terecht is gekomen worden gevuld met zijn niet westerse Irakese ervaringen en zijn ervaringen als balling.                                                                                                                                                            Mijn ervaring is dat de kunstenaar in ballingschap in de eerste plaats de maatschappelijke status en identiteit krijgt van vluchteling in plaats van een banneling. De vluchteling komt veelal in het welzijnscircuit terecht waarin weinig kennis en kunde is over kunstenaars en kunst. Dit is een fuik waarin veel kunstenaars terecht komen. Jalal heeft bewust gekozen voor Londen vanwege het betere kunstklimaat.

Er zijn meerdere galeries in Nederland en Belgie waar zijn werk te koop is. Tegen betaalbare prijzen. De galerie van Wies Willemsen heeft de grootste collectie.

  http://wieswillemsen.nl/site/wieswillemsen.nl/Jalal_Alwan.html

Hoe de markt voor kunstvideos in elkaar zit en wat daarin het verdienmodel voor Jalal is weet ik niet. Feit is wel dat hij naast zijn kunstvideos en 3 dimensionaal werk, dat meer geschikt is voor musea, materiekunstig werk blijft maken.

Wie Jalal Alwan wil blijven volgen kan terecht op facebook, you tube en bij TAMAI.