Home

Tamai is in 2002 opgericht door Ankie van de Camp, sociologe met als specialisatie cultuur, arbeid en organisatie. (Beknopt CV)
Het is een informeel netwerk met een solide 'inner circle'.

Galerie TAMAI was tot 2013 de hoofdactiviteit van de not for profit stichting. Exposities, workshops, colums en artikelen volgden.


De Stichting is genoemd naar de in 2004 overleden Bushman kunstenaar Thamae Setshogo, oftewel TAMAI. Hij was een vernieuwend kunstenaar en groot multitalent. 

De galerie is gesloten. Met het kunstboek Contemporary SANART hebben we de galerieperiode afgerond. De Iraans Nederlandse kunstenaar Alireza Siddighi maakte van het boek een prachtig Artbook, hetgeen heeft bijgedragen aan de kwaliteit en de verspreiding ervan.

Kunstbeschouwing en moderne kunst
Deze jaren richten we de aandacht op ontwikkelingen in de moderne kunst en de kunstwereld vanaf de grote veranderingen aan het begin van de vorige eeuw. We schrijven hierover Blogs en Essays. Vertrekpunten zijn de unieke kunstenaar en het kunstwerk.We gaan uit van de innerlijke zeggingskracht van het werk en wat ons raakt in het werk. De kleuren, de compositie, de vormen en het thema spelen daarin een grote rol. De bedoeling van de kunstenaar, de levensloop en de tijdsgeest vormen de context van het werk en kunnen helpen bij het onderzoeken van het werk en de betekenis die het voor ons krijgt.
 

De moderne doorbraak
In de Blogs en Essays concentreren we ons op de kunstenaars en hun creatieve reacties op het ingrijpende machinetijdperk. Een tijdperk waarin diverse nieuwe kunststijlen worden voortgebracht door bewegingen van kunstenaars en cultuurdragers. Vaak gevoed door optimisme over nieuwe technische mogelijkheden en de kunstenaar als creatieve schepper maar ook bewegingen met een verlangen naar de ambachtelijke kunstenaar. 
Later zijn vele kunstenaars hevig teleurgesteld door de barbaarse Eerste Wereldoorlog. Hetgeen  zijn neerslag krijgt in de kunst en de kunstwereld in het Interbellum.

We leven nu in een nieuwe periode van fundamentele veranderingen als gevolg van een technologische revolutie. Terwijl we voortbouwen op erfenissen uit het verleden brengt het computertijdperk nieuwe kunstvormen en de organisatie van de kunst met zich mee. Nog gefragmenteerd zijn we op zoek naar hoe kunstenaars het cement van de hedendaagse samenleving kunnen vormen. 

Hiernaast een gesimplficeerd overzicht van de kunststijlen na de moderne doorbraak. Het is een schematisch overzicht met het doel enig overzicht te krijgen van de diverse kunststijlen. In de praktijk maken kunstenaars vaak een ontwikkeling door. Zij kiezen daarin voor meerdere stijlen en vormen.
 

boven, fragment sunship, hout, ijzer, koper, kookgerei, lood, 200x77cm

Blog Jalal Alwan