Home

Op 25 november 2020 is Ankie van de Camp, oprichter van Stichting Tamai overleden. Zij had Tamai in 2002 opgericht en tot 2013 was de hoofdactiviteit het ondersteunen van kunstenaars en handwerkers in wat toen nog heette de Derde Wereld, door middel van het onder de aandacht brengen en verkoop van kunst en handwerkproducten. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de SAN, de Bushmen in Zuidelijk Afrika. De activiteiten vonden plaats of werden verricht vanuit een galerie aan de Kerkstraat in Oisterwijk.

De Stichting is genoemd naar de in 2004 overleden Bushman kunstenaar Thamae Setshogo, oftewel Tamai. Hij was een vernieuwend kunstenaar en groot multitalent. In 2013 werd de galerie gesloten. Het uitbrengen van het kunstboek Contemporary SAN ART vormde de afsluiting. De activiteiten van Ankie en de stichting richtten zich daarna op kunstbeschouwing. Daarover publiceerde Ankie een regelmatige blog. 

Ankie heeft daarover het volgende gezegd: 

Vertrekpunten zijn de unieke kunstenaar en het kunstwerk. We gaan uit van de innerlijke zeggingskracht van het werk en wat ons raakt in het werk. De kleuren, de compositie, de vormen en het thema spelen daarin een grote rol. De bedoeling van de kunstenaar, de levensloop en de tijdsgeest vormen de context van het werk en kunnen helpen bij het onderzoeken van het werk en de betekenis die het voor ons krijgt.
 
In mijn blogs concentreer ik me op de kunstenaars tijdens en hun creatieve reacties op het ingrijpende machinetijdperk. Een tijdperk waarin diverse nieuwe kunststijlen worden voortgebracht door bewegingen van kunstenaars en cultuurdragers. Vaak gevoed door optimisme over nieuwe technische mogelijkheden en de kunstenaar als creatieve schepper maar ook bewegingen met een verlangen naar de ambachtelijke kunstenaar. 
Later zijn vele kunstenaars hevig teleurgesteld door de barbaarse Eerste Wereldoorlog. Hetgeen zijn neerslag krijgt in de kunst en de kunstwereld in het Interbellum.

We leven nu in een nieuwe periode van fundamentele veranderingen als gevolg van een technologische revolutie. Terwijl we voortbouwen op erfenissen uit het verleden brengt het computertijdperk nieuwe kunstvormen en de organisatie van de kunst met zich mee. Nog gefragmenteerd zijn we op zoek naar hoe kunstenaars het cement van de hedendaagse samenleving kunnen vormen. 

Hiernaast een gesimplificeerd overzicht van de kunststijlen na de moderne doorbraak. Het is een schematisch overzicht met het doel enig overzicht te krijgen van de diverse kunststijlen. In de praktijk maken kunstenaars vaak een ontwikkeling door. Zij kiezen daarin voor meerdere stijlen en vormen.