TAMAI foundation levert een bijdrage aan een open en lerende kunstcultuur.
We besteden aandacht aan kunstenaars, hun inspiratiebronnen en de kunstwereld.

HOME

Tamai is in 2002 opgericht door Ankie van de Camp, sociologe met als specialisatie cultuur, arbeid en organisatie. (Beknopt CV)
Het is een informeel netwerk met een solide 'inner circle'.

Galerie TAMAI was tot 2013 de hoofdactiviteit van de not for profit stichting. Exposities, workshops, colums en artikelen volgden.

De Stichting is genoemd naar de in 2004 overleden Bushman kunstenaar Thamae Setshogo, oftewel TAMAI. Hij was een vernieuwend kunstenaar en groot multitalent. (foto ca. 2000)

De galerie is gesloten. Met het kunstboek Contemporary SANART hebben we de galerieperiode afgerond. Klik hier voor de online versie van een gedeelte van het boek.
De Iraans Nederlandse kunstenaar Alireza Siddighi maakte van het boek een prachtig Artbook, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan de kwaliteit en de verspreiding ervan.

Deze jaren richten we de aandacht op ontwikkelingen in de moderne kunst en de kunstwereld vanaf de grote veranderingen aan het begin van de vorige eeuw. Vertrekpunten zijn de unieke kunstenaar en het kunstwerk.We gaan uit van de innerlijke zeggingskracht van het werk: de compositie, kleuren, vorm, materiaal , afmetingen en inhoud. De kunstbeschouwelijke ordening en duiding volgen pas na de ontmoeting of confrontatie met het werk.                                                           

In de Blogs van 2015 is de pioneer van de linosnede Sybel Andrews een goed voorbeeld van de betekenis van een individuele kunstenaar voor de verspreiding van een bepaald kunststijl.
Pieter Ouborg, de  kunstenaar van het onbewuste, was een ander soort pionier. Hij was een solist en volgde zijn eigen pad. 

In 2016 en 2017 gaan we door met de Blogs en presenteren we de Tamai Tubes met films en documentaires die een illustratie en verdieping van de Blogs zijn.

De moderne doorbraak
In de Blogs concentreren we ons op de kunstenaars en hun creatieve reacties op het ingrijpende machine tijdperk. Een tijdperk waarin diverse nieuwe kunststijlen worden voortgebracht door bewegingen van kunstenaars en cultuurdragers. Vaak gevoed door optimisme over nieuwe mogelijkheden. Later door de barbaarse Eerste Wereldoorlog hevig teleurgesteld hetgeen in het Interbellum zijn neerslag krijgt in nieuwe vormen, kleurgebruik en thema's.

We leven nu in een nieuwe periode van fundamentele veranderingen als gevolg van een technologische revolutie. Terwijl we voortbouwen op erfenissen uit het verleden brengt het computertijdperk nieuwe kunstvormen en de organisatie van de kunst met zich mee. Nog gefragmenteerd zijn we op zoek naar hoe kunstenaars het cement van de hedendaagse samenleving kunnen vormen. 

 

Hiernaast een gesimplficeerd overzicht van de kunststijlen na de moderne doorbraak in 1880. Het is een schematisch overzicht met het doel enig overzicht te krijgen van de diverse kunststijlen. In de praktijk maken kunstenaars vaak een ontwikkeling door en kiezen daarin voor meerdere stijlen en vormen.